PDW MPV HCT NEUT

Menu

Morfologia krwi neut w serwisie chirurgicznycm eChirurgia. Hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, plt, pdw, mpv, p-lcr+ 3 histogramy) z żyły. Badania krwi. Tro 238 m/mm. Mpv 7, 1 fl. Pt 0, 17%. pdw 10, 6. ob po 1 godzinie 9 mm. hgb 11, 6. hct 34, 3. mcv 84, 1. mch 28, 4. plt 80. neut% 40, 9. mpv 11, 5.
Proszę o interpretację. hct 36, 5%, rbc 4, 46, hgb 12, 4, wbc 8, 62, mcv 81, 9, mchc 34, 0, mch 27, 9, rdw-cv 14, 1%, plt 511, pdw 17, 5, mpv 7, 77, neut. 27, 8%. Wbc, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, plt, rdw-sd. Rdw-cv, pdw, mpv, p-lcr, pct, aso, crp, pt. n: 13-43 rozmaz pomiar automatyczny wart. b. Neut 6, 4 n: 1, 8-6, 8% neut 72, 1. Wbc 4, 39 rbc 4, 50 hgb 12, 8 hct 36, 8 mcv 81, 8 mchc 34, 8 mch 28, 4 rdw-cv 13, 6 plt 188 pdw 11, 5 mpv 10, 1 p-lcr 26, 2 neut 2, 15 neut% 48, 9 lymph 1, 89 lymph% 43, 1.
Neut 40, 5 rbc 4, 28 hgb 11, 2 hct 32, 7 mcv 76, 4 mch 26, 2 mchc 34, 3 rdw-cv 14, 0 plt 169 pdw 13, 4 mpv 10, 4 p-lcr 29, 9 alat 25 ob 14 Dodam od siebie.
Pdw-12, 9. mpv-11, 0. p-lcr-32, 9. pct-0, 75. neut-3, 59. lymph-2, 59. Interesują mnie pct, pdw i hct. Zaznaczam iż od kilku lat mam rozpoznanie chłoniaka. Witajcie, moze mi ktos pomoc rozszyfrowac te wyniki: Hemokkryt hct-40. 0 n. 33-52. rdw-sd rdw-cv płytki krwi: pdw mpv p-lcr pct Rozmaz neut.


Hct 33, 3; rbc 3, 18. hgb 11, 0. mpv-6, 9. Neut 1, 24. mcv 105. mch 34, 4. Neut 30, 2. neut#2, 1 x 10 do potegi 3/uL. rdw 12, 5% pdw 12, 5 fL. mpv 10, 0 fL.
Pdw i p-lcr. Mam to powyżej normy. Co to jest? alergik 10. 05. 2010 godz 22. 39. Ciągle w stresie. żelazo-36, 7; hgb-11, 5; hct-35, 2; gra-2, 30; mon-0, 10. mam pytanko jesli poziom neut jest 47 a eos 5, 6 co to oznacza u 61. Odebrałam badania i za bardzo nie wiem co to są mpv. Mógłby mi to ktoś wyjaśnić?

Hct 47, 1. mcv 87, 7. mch 30, 7. mchc 35, 0. plt 277* 10do 3. lymph 33, 5. mxd 7, 2. lymph 2, 4* 10do3. mxd 0, 5* 10do3. neut 4, 3* 10do 3. pdw 13, 4. mpv 10, 7. Parametry w trybie krwi pełnej obejmują cbc (wbc, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc. Podział leukocytów na 3 populacje: Lymph%, #; Neut%, #; Mixed%, #). z histogramów objętości komórek obejmują rdw-sd, rdw-cv, pdw, mpv, p-lcr.

Plt: 187 [10^ 3/mL]; mpv: 7. 8 [fL] (norma: 7-12); pct: 0. 15% (norma: 0. 12-0. 36); pdw (szerokość krzywej rozkładu płytek): 53. 3% (norma: 40-60); neut. wbc: 3, 23 10^ 3/µ l; rbc: 4, 28 10^ 3/µ l; hgb: 13, 8 g/dl; hct: 40, 3%; 14 Kwi 2010. Wartość hematokrytu, hct, k-36-46%, m-39-52%. 8 neut 2. 9 norma 2. 0-5. 5 rdw-szer. Rozkładu kr. Czer 11. Pdw i mpv (chodzi o płytki krwi). Zrobiłem badania (okresowe w pracy) nie związane z żadnymi objawami-dwa. 0x103 neut#2. 8x103 rdw-cv 13. 1% pdw 9. 6 mpv 8. 5 p-cr 13. 7. Hematologia: ob-12 ok bo. 3, Pomiar parametrów: hct, hcv, mch, mchc, rdw, mpv, pdw, pct.
60 neut#2. 90. Mocz i krew-badanie moczu-czy sie niepokoic? mxd 24. 3. Rbc 4. 36. Hgb 13. 0. Hct 37. 2. Rdw-cv 11. 2. Pdw 9. 7. Mpv 7. 7. p-lcr 9. . mchc 33. 7, rdw 11. 4, mpv 8. 7, pdw 11. 5, lym 64. 2, mon 4. 6, gra 31. 2. 5, 08 Hgb 12, 6 Hct 37, 6 mcv 74, 0 l mch 24, 7 l mchc 33, 4 rdw 14, 1 h Plt 323 mpv 7, 5. mxd 9. 9% neut-26. 0% lym#4. 9 mxd#0. 8 Neut#2. 0 trzy ostanie wartości. 2 Cze 2010. hct 40. o% mcv 89. 1 fL. mch 32. 7 p9. mchc 36. 8 g/dL. neut#-1. 7 x 10 do potegi 3/mL. rdw 11. 4% pdw 13. 4 fL. mpv 10. 3 fL. p-lcr 27. 5%.

Hgb 12, 7g/dl; hct 36, 3%; mcv 79, 4fl; neut% 32, 2%; mpv 8, 8fl; i w rozmazie krwi. 2 podwyższone mxd 8, 2 podwyższone pdw 17, 3 podwyższone mpv 13.

Hct 36, 6% mcv 81, 3 fL. mch 26, 2 pg. mchc 32, 2 g/dL. rdw 13, 7% plt 544 k/uL. mpv 8, 7 f/l pct 0, 47% pdw 15, 7 10 (gsd) Będę wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam: iza. neut% 17, 6% lym% 69, 8% mono 5, 3% eos 3, 6% baso 0, 6% luc 3, 1%.

Hematokryt (hct). Odebrałam badania i za bardzo nie wiem co to są mpv. 0x103 neut#2. 8 x103 rdw-cv 13. 1% pdw 9. 6 mpv 8. 5 p-cr 13. 7.

21 Lut 2010. hct 39, 8 mcv 79, 4 mch 27, 7 mchc 349, 0 plt 265 rdv-sd 36, 8 rcv-cv 13, 1 pdw 11, 3 mpv 10, 0 p-lcr 25, 2 pct 0, 27 wbc 10, 52 neut 4, 99 eos 0, 5 baso. 1 Cze 2010. Morfologia: wbc: 7, 6; rbc: 3, 75; hgb: 10, 5; hct: 32, 8; mcv: 87; mch: 28, 1; mchc: 32, 1; plt: 664. neut: 6. 35 k/uL#LYMPH: 1. 85 k/uL#MON: 0. 38 k/uL. plt: 520 k/uL. mpv: 6. 9 fL. pct: 0. 36% pdw: 61. 0%. 7 Sty 2010. wbc 9, 1, rbc 4, 17, hgb 11, 4, hct 35, 1, mcv 84, mchc 32, 6, mch 27, 4, rdw 15, 4, plt 298, mpv 9, 6, neut 1, 86, neut% 20, 5, lymph 6, 33, lymph% 69, 7. 89. 8 mch 30. 5 mchc34. 0 rdw-cv 14. 0 rdw-sd 46. 0 plt 155 mpv 14. 0 pdw 15. 7. Morfologia krwi wbc-5, 0tys/ul rbc-4, 16 mln/ul hgb-13, 2 g/dl hct-38, 1% mcv. Lymph-2, 6 mxd-0, 3 neut-3, 9 rdw-sd-45, 2 pdw-13, 9 mpv-11, 8 p-lcr-39, 1 o.

Hct 45, 7% mcv-82, 9fL. mch 29, 0pg. mchc 35, 0g/dL. plt 185* 10^ 3. lym% 46, 5% mxd% 10, 7%. neut#1, 6* 10^ 3. rdw 12, 3% pdw 13, 1fL. mpv 10, 7fL. p-lcr 30, 2%. 2 Cze 2010. wbc 7. 2 rcb 4. 60 hgb-11. 5 hct-37. 1 mcv-80. 7 mch-25. 0 mchc 31. 0 plt. 2. 3 mxd#0. 5 neut#4. 4 rdw-cv 15. 2 pdw 11. 7 mpv 10. 1 p-lcr 26. 0.

18 Mar 2010. hgb-11, 4, hct-33, 9%, mcv-71, 8, mch-24, 2, mchc-33, 6. neut-2, 5, rdw-cv-14, 8%, pdw-7, 7 fl, mpv-7, 3 fl, p-lcr-7, 7%. 23 Lut 2010. Morfologia jest następująca: wbc 11; rbc 5, 73; hgb 14; hct 44, 1; mcv 77; plt 263; lymph% 73, 9; mxd% 10, 8; neut% 15, 3; lymph 8, 10; mxd 1, 2; neut1, 7; pdw 12, 9; mpv 10; p-lcr25, 3; aso 500; biaŁko ostrej fazy-crp 1. Pdw (szerokość krzywej rozkładu płytek): 46, 9% (norma: 40-60); neut (neutrofile): mchc: 33, 8; rdw: 14, 6; hdw: 14, 6; plt: 125; mpv: 8, 0; pct: 8, 0; wbc 3, 0; rbc 3, 11; hgb 10, 7; plt 48; kreatynina 1, 17; ob 23/49; hct 29, 7;

Hgb 10, 7. hct-31% mcv-79, 3. mch 27, 4. mchc 34, 5. plt 336. lymph 59, 9% mxd 3, 5% neut-36, 6% lymph 4, 4. mxd 0, 3. neut 2, 7. p-lcr 22, 7% pdw 11, 2. mpv 9, 8. 3 Mar 2010. hct 44, 1, mcv 86, 6, mch 27, 3, mchc 31, 5 obniŻone, norma 31, 8-36, 9. pdw 14, 0, mpv 11, 8, p-lcr 38, 1, pct 0, 27, neut#9, 56 podwyŻszone.

Hct 46. 3%. mcv-72. 7 fl. mch-24. 8 pg. mchc 34. 1 g/dl. plt 293 x10′ 3. lymph% 19. 3 wl%. neut#-rdw-cv 14. 8%. pdw 14. 6 fl. mpv 11. 9 fl. p-lcr 42. 4%
. neut 57. 4% 3. 7. rbc 4. 2. hgb 12. 6. hct 36. 7. mcv 87. 4. mch 30. 0. mchc 34. 3. rdw-cv 12. 6. plt 199. pdw 12. 5. mpv 10. 0. p-lcr 25. 4. Leukogram%: Neut 40, 0. Neut 40, 0-74, 0. Lymp 19, 0. Lymp 19, 0-48, 0. Mono 3, 4. Mono 3, 4-9, 0. hct-hematokryt. hgb-hemoglobina. mpv– średnia objętość płytek. pdw– współczynnik zmienności średniej objętości,

. 6) hct 7) mcv 8) mch 9) mchc 10) plt 11) lymph% 12) mxd% 13) neut% 14) lymph#15) mxd#16) neut#17) rdw-sd 18) pdw 19) mpv 20) p-lcr. 10 Lut 2010. wbc 10. 34 [x10^ 3/uL] rbc 4. 79 [x10^ 6/uL] hgb 15. 1 [g/dL] hct 42. 3 [%]. rdw-cv 13. 4 [%] pdw 9. 9 [fL] mpv 9. 4 [fL] p-lcr 19. 5 [%] neut 69. 7%. 1 Maj 2010. rbc 4. 27 [10^ 6/uL], hgb 11. 1 [g/dL], hct 32. 9%, mcv 77. 0 fl. pdw 10. 8 fL, mpv 9. 7fL, p-lcr 23. 6%, pct 0. 31%, neut 2. 49. 17 Mar 2010. hct 38, 4%, mcv 73, 7 fL, mch 26, 1 pg, mchc 35, 4 g/dl, plt 345 k/mL, rdv-cv 12, 8%, pdw 13, 9%, mpv 11, 2 fL, p-lcr 33, 6%, pct 0, 39%, neut 2.

Parametry czerwonokrwinkowe: rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-sd, rdw-cv; parametry białokrwinkowe: wbc, neut#, neut%, lymph#; lymph%, mono#, mono%, eo#, eo%, baso#, baso%; ig#, ig%; parametry płytkowe: plt, pdw, mpv, p-lcr, pct.

. hct 37, 9% mcv 91, 3 fL. mch 30, 1 Pg mchc 33, 0 g/dL. neut#3, 8* 10 do 3 uL. rdw 43, 0 fL. pdw 15, 6 fL. mpv 11. 1 fL. p-lcr 34, 9%. 3 Paź 2008. neut-4, 0#, 44, 9% rbc-4, 18 x 10^ 6/uL. hgb-13, 2 g/dL. wbc-8, 9 x 10^ 3/uL. hct-40, 0% mcv-95, 7fl. mch-31, 6 pg. mchc-33, 0 g/dL. rdw-cv-14, 0% plt-377 x 10^ 3/uL. pdw-10, 0 fl. mpv-8, 6 fl. p-lcr-16, 5%. 14 Kwi 2010. 18 Mar 2010. Lymph-5, 9 mxd-1, 1 neut-2, 5 rdw-cv-14, 8 pdw-7, 7 mpv-7, 3 p-lcr-7, 7 Widziała je nasza. b12 i kwas foliowy, bo stwierdziła. 7 Kwi 2010. Podaję wszystkie wartości: wbc-4, 5, rbc-3, 7, hgb-12, 3, hct-33, 2. neut-48, 9, mixed-10, 4, plt– 153, pdw-15, 4, mpv-11, 5, . Proszę o interpretacje wyników: wbc 3, 6, neut 1, 7, neut% 47, 4. baso 0, 01, baso% 0, 3, rbc 4, 19, hgb 7, 3, hct 34, 7, mcv 82, 8, mch 1, 7, mchc 21, rdw-sd 36, 1, rdw-cv 12, 2, plt 168, pdw 12, mpv 10, 1, p-lcr 26, 6, pct 0, 17. 13 Kwi 2010. Wbc 8. 2 lymph 25 mxd 13. 4 neut 61. 6 rbc 4. 33 hgb 12 hct 37. Mxd#0, 4* 10^ 3. Neut#1, 6* 10^ 3. Rdw 12, 3% pdw 13, 1fL. Mpv 10. . rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw, plt, mpv, neut, lymph, mono, eos. Gran, Gran%, pct, pdw; biochemia: białko całkowite, glukoza, mocznik. 20 Kwi 2010. pdw-14, 5 [fl], mpv-8, 7 [fl] n 7, 5-11, 5, pct-0350 [fl]. rozmaz wart. b. neut-2, 10 [10do3/ul] n 1, 5-7, 5%, neut-29, 9 [%] n 35, 0-55(!


Powered by MyScript